EU Donations
Slow Rivers

Śledź nasze profile społecznościowe:

Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
wave

Rzeka Strwiąż

Rzeka Strwiąż


Do  zalet  rzeki  należy  bogaty  świat  zwierzęcy.  Strwiąż  należy  do  najbogatszych w ryby rzek obwodu lwowskiego. Do gatunków rzadkich należy brzana karpacka wpisana do Czerwonej Księgi Ukrainy, ponadto można tutaj spotkać rybołowa, gołębia górskiego oraz wydrę. Na niektórych odcinkach rzeki można zaobserwować działalność bobrów. Na całej trasie jest możliwy transport samochodowy, większość wielogodzinnych odcinków wodnych samochód towarzyszący pokonuje w ciągu kilku minut.


Do obiektów krajoznawczych i zabytkowych można zaliczyć świątynie:
•  cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Chyrowie z 1846 r., 
•  cerkiew pw. Św. Onufrego w Biskowicach – obecna budowla zbudowana w 2009 r. na miejscu zniszczonej w 2008 r. cerkwi drewnianej z początku XVIII w., wzniesionej na fundamentach świątyni z XVI w., 
•  cerkiew pw. Jana Ewangelisty w Babinie (1902 r.),
•  kościół pw. św. Michała Archanioła w Starej Soli. 


Kościół pw. św. Marcina w Skeliwce


Pierwszy drewniany kościół powstał tutaj przed 1418 r., a już na początku XVI w. został wzniesiony kościół murowany z dzwonnicą obronną, który wykorzystywano także jako miejsce pochówku członków rodziny Herburtów. Dzięki temu w XVI w. dokonywano dużo darowizn na kościół, pojawiły się tutaj wspaniałe nagrobki, kaplice boczne oraz bogaty wystrój wnętrza. W czasie pierwszych bitew 1914 r. świątynia bardzo ucierpiała w wyniku rosyjskich ostrzałów artyleryjskich. Niektóre ze starych nagrobków i ołtarzy zostały przeniesione do Galerii Sztuk Pięknych we Lwowie.


Cerkiew pw. św. Paraskewy Piątnicy w Starej Soli


Najstarsza  cerkiew  drewniana  w  rejonie  starosamborskim  pochodząca  z  1440  r. W XVI w. przy cerkwi działało bractwo oraz ośrodek rękopiśmiennictwa. Niejednokrotnie przebudowywana. Była czynna nawet w okresie radzieckim. 
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chyrowie 
Parafialna drewniana świątynia w Chyrowie funkcjonowała już w 1507 r. W 1846 r. powstała murowana cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Obecnie cerkiew jest użytkowana wspólnie przez parafian ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Kościoła Prawosławnego Ukrainy.

 

 

wavePobierz okładkę szlaku wavePobierz mapę szlaku


EU PROT ERKU

Niniejsza strona powstała przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.